Migraine / Hoofdpijn

Migraine is een veel voorkomende klacht die met chiropractie uitstekend te verhelpen is.

Er zijn meer dan 200 vormen van hoofdpijn. 70% van de bevolking heeft tenminste een maal in hun leven hoofdpijn gehad. De symptomen kunnen verschillend zijn, waarbij de volgende types hoofdpijn het meest voorkomen:

Spannings-hoofdpijn

Een spannings-hoofdpijn of onprettig gevoel in het hoofd, de hoofdhuid of de nek gewoonlijk gekoppeld aan spierspanning in deze gebieden.

Cluster-hoofdpijn

Een cluster-hoofdpijn is een zich aan een kant van het hoofd manifesterende hoofdpijn die ook het trekken van de ogen en een verstopte neus met zich mee kan brengen. Aanvallen hiervan komen regelmatig voor en duren een week tot een jaar, onderbroken door lange pijnvrije periodes, die minsten een maand kunnen duren en mogelijk wel langer. Cluster-hoofdpijnen zijn een tamelijk gebruikelijke vorm van chronisch zich herhalende hoofdpijnen. Deze hoofdpijn komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Deze hoofdpijnen kunnen op iedere leeftijd voorkomen, maar zijn het waarschijnlijkst bij teeners en mensen van middelbare leeftijd. Ze hebben de neiging familiair te zijn.

Hoofdpijnen die zich voordoen als neveneffect zijn zeldzamer, ofschoon ze zorgvuldig in de gaten gehouden dienen te worden en de oorzaak moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Dit zou een slechtfunctionerend kaakgewricht kunnen zijn (cranio-mandibulaire disfunctie), hetgeen voor kan komen wanneer de kiezen niet optimaal in lijn staan en spierspanning ontstaat met als consequentie rugpijn. Spierbundels die van het hoofd over de gehele rug lopen, verbinden het onderkaakgewricht, de nekwervels en het bekken. Gezamelijke behandelingen van de chiropractor en de tandarts hebben bewezen het meest succesvol te zijn.

We zien hoofdpijnen en migraines dikwijls als gevolg van auto-ongelukken. Een whiplash-letsel veroorzaakt later scheefstand van de nekwervels met als gevolg het verlies aan kromming van de nek. Als gevolg van het feit dat de nek en de lage rug biomechanisch met elkaar zijn verbonden volgt de lage rug de gestrekte positie. Teneinde de mogelijkheid van een weggegleden tussenwervelschijf te ondervangen, is het altijd belangrijk om na een ongeval de zorg van een chiropractor in te schakelen – ongeacht hoe klein de gevolgen ook lijken – om mogelijke scheefstand en de lange termijn effecten hiervan te laten corrigeren.

De Chiropractische benadering

De traditionele chiropractische benadering – de correctie van de wervelkolom en het wegnemen van de druk op het zenuwstelsel – heeft wereldwijd millioenen patienten die aan hoofdpijnen leden geholpen. Zonder medicatie – zonder injecties.

Een studie in de Verenigde Staten onder 6000 patienten die al 2 tot 25 jaar aan hoofdpijnen leden liet zien dat uitlijnstaande wervels in de wervelkolom de voornaamste oorzaak waren van deze symptomen.