Schouderpijn en chiropractie

nekpijnPatienten met schouderpijn voelen dikwijls de effecten van irritatie van het zachte weefsel rond het gewricht die verband houdt met spieren, pezen, gewrichtskapsels en slijmbeursen. Zelfs de niet te vermijden dagelijkse handelingen veroorzaken pijn, welke deze toestand bijzonder hinderlijk maakt.

Speciaal tijjdens het werk of de sport is een soepel werkend schoudergewricht essentieel. Schouderpijn kan in hoge mate de activiteiten beperken die nodig zijn in het dagelijks leven, het werk of de hobbies.

Afhankelijk van de oorzaak kan schouderpijn op verschillende plekken en bij verschillende bewegingen voorkomen. De pijn kan ook uitstralen van de hand of arm in de schouder.

Chiropractisch bekeken is het meestal een verschuiving in de nek die de pijn veroorzaakt in het schoudergewricht. De tweetallen zenuwbanen die naar de schouder, arm en hand gaan verlaten de wervelkolom via openingen tussen de cervicale wervels. Indien deze wervels uit lijn staan kan de druk die op zenuwen komt te staan pijn, zwakte, trillingen, tintelingen of doofheid veroorzaken.

Er kan bovendien een subluxatie voorkomen in het schoudergewricht zelf, zoals ook in de elleboog en de pols. Optimaal in lijnstaande gewrichten garanderen een optimaal functionerende ledemaat.